VOEL JE VERBONDEN

In verbinding kom je verder. Deze overtuiging ligt aan de basis van alles wat wij doen.

Dialoog vormt het fundament voor verbinding. Luisteren om te begrijpen en spreken om begrepen te worden. Waar mensen met de juiste intentie en vaardigheden in dialoog gaan ontstaat verbinding.

House of Dialogue is de plek waar alles draait om verbinding. Die ontstaat uit de kruisbestuiving tussen beeldende kunst, educatie, ondernemerschap en de samenleving in al haar geledingen.

Op die manier vormt House of Dialogue een thuisbasis om te leren, te werken en te inspireren. Altijd in verbinding!

KUNST & DIALOOG

Met kunst en dialoog als onze inspiratiebron, organiseren wij regelmatig events over actuele thema’s.

Wij zijn trots dat we de expositie Let’s Talk About Art in House of Dialogue mogen huisvesten. De totstandkoming van deze expositie is een mooi voorbeeld van een leven lang leren. In het kunstlab hebben 9 jonge sociaal geëngageerde kunstenaars uit Mali en Senegal gedurende 9 maanden gewerkt aan hun kennis en vaardigheden. Door veel met elkaar te reflecteren en te onderzoeken, zijn de kunstwerken ontstaan.

Door in aanraking te komen met kunst, kunnen we het vermogen om te reflecteren verder ontwikkelen. Daarom passen wij Art-Based learning graag toe in de opleidingen en programma’s die we aanbieden. Art-Based learning is een manier van leren waarbij de deelnemer tot nieuwe inzichten komt door het kunstwerk te gebruiken als middel voor reflectie op zichzelf en verdieping van zijn leerproces.

De thema’s in de kunstwerken van Let’s Talk About Art waaronder diversiteit, inclusiviteit, duurzaamheid, authenticiteit, lenen zich erg goed voor Art-Based learning. En natuurlijk voor dialoog! Thema’s die hoog op de agenda staan van overheid en bedrijfsleven. Thema’s waarover wij graag in gesprek gaan om ze op een hoger plan te krijgen.

Wij danken Rosalie van Deursen en Loes Kuijpers voor de fijne samenwerking bij de totstandkoming van deze tentoon­stelling. Ook zij gaan graag, net als wij, de dialoog aan over kunst, verbinding tussen continenten en leren!

Welkom bij Let’s Talk About Art in House of Dialogue!